top of page

otisk

Podle § 5 TMG

Mike Richter
Spinnereistrasse 212 A
09405 Zschopau

Obchodní rejstřík: HRB 27962
Rejstříkový soud: Chemnitz

Reprezentováno:
Mike Richter

Kontakt

Telefon: +4937257099722
Fax: +4937257099721
E-mail: autel-diagnostic@mail.de

DIČ

Daňové identifikační číslo podle § 27 zákona o dani z obratu:
DE287673448

Za obsah odpovídá dle § 55 odst. 2 RStV

Pane Mike Richter
Spinnereistr. 212a
09405 Zschopau

Řešení sporů EU

Evropská komise poskytuje platformu pro online řešení sporů (OS):  https://ec.europa.eu/consumers/odr .
Naši e-mailovou adresu naleznete výše v tiráži.

Řešení spotřebitelských sporů/univerzální rozhodčí komise

Účastníme se řízení o řešení sporů před spotřebitelským rozhodčím senátem. Zodpovědná je univerzální rozhodčí komise Center for Arbitration eV, Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein ( https://www.verbraucher-schlichter.de ).

Odpovědnost za obsah

Jako poskytovatel služeb odpovídáme za vlastní obsah na těchto stránkách podle § 7 odst. 1 německého zákona o telemédiích (TMG). Podle §§ 8 až 10 TMG však nejsme jako poskytovatel služeb povinni sledovat přenášené nebo uložené informace třetích stran nebo prověřovat okolnosti, které naznačují nezákonnou činnost.

Povinnosti odstranit nebo zablokovat použití informací podle obecných zákonů zůstávají nedotčeny. Odpovědnost v tomto ohledu je však možná až od okamžiku, kdy je známa znalost konkrétního porušení zákona. Jakmile se dozvíme o jakémkoli porušení zákona, okamžitě tento obsah odstraníme.

Odpovědnost za odkazy

Naše nabídka obsahuje odkazy na externí webové stránky, na které nemáme žádný vliv. Proto nemůžeme převzít žádnou odpovědnost za tento externí obsah. Za obsah odkazovaných stránek je vždy odpovědný příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek. Odkazované stránky byly v době propojení zkontrolovány z hlediska možného porušení zákona. Nelegální obsah nebyl v době propojení rozpoznatelný.

Trvalá kontrola obsahu odkazovaných stránek však není přiměřená bez konkrétních důkazů o porušení. Jakmile se dozvíme o porušení zákona, takové odkazy okamžitě odstraníme.

autorská práva

Obsah a díla na těchto stránkách vytvořená provozovateli stránek podléhají německému autorskému právu. Kopírování, úpravy, distribuce a jakýkoli druh využití mimo limity autorských práv vyžadují písemný souhlas příslušného autora nebo tvůrce. Stahování a kopie tohoto webu jsou povoleny pouze pro soukromé, nekomerční použití.

Pokud obsah těchto stránek nebyl vytvořen provozovatelem, jsou dodržována autorská práva třetích osob. Zejména obsahy třetích stran jsou jako takové označeny. Pokud byste se přesto dozvěděli o porušení autorských práv, žádáme vás, abyste nás o tom informovali. Jakmile se dozvíme o porušení zákona, okamžitě takový obsah odstraníme.

bottom of page