top of page

Zásady používání souborů cookie

Těmito zásadami používání souborů cookie provozovatel webu informuje uživatele webu o používání souborů cookie nebo podobných technologií ukládání (dále jen „cookies“) na tomto webu.

Co jsou cookies?

Cookies jsou malé textové soubory , které ukládá webový prohlížeč na koncovém zařízení uživatele za účelem uložení určitých informací. Při další návštěvě našeho webu se stejným zařízením se informace uložené v souborech cookie odešlou zpět na naši webovou stránku („Soubor cookie první strany“) nebo jinou webovou stránku, ke které soubor cookie patří („Soubor cookie třetí strany“).

Prostřednictvím informací uložených v souboru cookie a zaslaných zpět příslušná webová stránka pozná, že ji uživatel již navštívil a navštívil prostřednictvím webového prohlížeče svého koncového zařízení. Tyto informace využíváme k tomu, abychom mohli optimálně zobrazit web uživateli podle jeho preferencí.

Na koncovém zařízení je však identifikován pouze samotný soubor cookie. K dalšímu ukládání osobních údajů dojde pouze v případě, že nám k tomu uživatel dá svůj výslovný souhlas nebo pokud je toto uložení nezbytně nutné k tomu, aby bylo možné využívat nabízenou a vyvolávanou službu.

Souhlas s používáním cookies

Soubory cookie, které nejsou nezbytně nutné k poskytování služeb na této webové stránce, se používají pouze po udělení souhlasu. Aktivním pokračováním v používání tohoto webu po zobrazení banneru cookie uživatel souhlasí s používáním souborů cookie.

Jeho  Nastavení souborů cookie  Uživatel si jej může kdykoli individuálně přizpůsobit, například aktivací nebo deaktivací jednotlivých kategorií souborů cookie.

Jak může uživatel obecně deaktivovat nebo smazat cookies (včetně nezbytně nutných cookies) ve svém prohlížeči, je popsáno v bodě „Deaktivace nebo smazání všech cookies“.

Kategorie používaných cookies

V závislosti na jejich účelu a funkci rozdělujeme soubory cookie používané webem do následujících kategorií:

  • Nezbytně nutné soubory cookie;

  • funkční soubory cookie;

  • výkonnostní soubory cookie;

  • Marketingové soubory cookie / soubory cookie třetích stran / souhlas

Nezbytně nutné cookies

Nezbytně nutné soubory cookie zajišťují správné fungování této webové stránky nebo služby. To znamená, že bez těchto souborů cookie nelze tento web nebo službu používat tak, jak bylo zamýšleno. Tento typ cookies používá pouze provozovatel webové stránky (cookies první strany) a veškeré informace uložené v cookies jsou odesílány pouze této webové stránce.

Na našem webu jsou používány následující naprosto nezbytné soubory cookie:

NamePurposeTerm

ckies_functionalOpt-out pro funkční soubory cookie1 rok

ckies_performanceOpt-out pro výkonnostní cookies1 rok

ckies_marketingOpt-out pro marketingové/třetí strany/soubory cookie souhlasu1 rok

Používání nezbytně nutných cookies na tomto webu je možné bez souhlasu uživatele. Z tohoto důvodu nelze absolutně nezbytné soubory cookie jednotlivě deaktivovat nebo aktivovat. Tato funkce je dostupná pouze pro soubory cookie, které vyžadují souhlas, tj. funkční soubory cookie, soubory cookie pro výkon a soubory cookie marketingové/třetí strany/vyžadující souhlas. Uživatel má však možnost cookies ve svém prohlížeči kdykoli obecně deaktivovat (viz bod „Deaktivace nebo smazání všech cookies“).

Právním základem pro používání cookies první strany je oprávněný zájem (tj. zájem na analýze, optimalizaci a ekonomickém provozu tohoto webu a služeb) ve smyslu čl. 6 odst. 1 věta 1 písm.

Funkční cookies

Funkční cookies umožňují tomuto webu ukládat informace jako např B. uživatelské jméno nebo výběr jazyka a na základě toho nabídnout uživateli vylepšené a personalizované funkce. Tyto soubory cookie pouze shromažďují a ukládají anonymní informace.

Na našem webu se používají následující funkční soubory cookie:

NamePurposeTerm

cookielawNa banner cookie bylo kliknuto 1 rok

shdSet, když se uživatel přihlásí na jejich stránky Jimdo1 rok

has_close_teaser Označuje, zda uživatel zavřel upoutávku, aby se znovu nezobrazovala.

Uživatel může kdykoli vznést námitku proti používání funkčních souborů cookie odesláním své námitky  Nastavení souborů cookie  odpovídajícím způsobem upraveny.

Právním základem pro používání funkčních cookies je oprávněný zájem (tj. zájem na analýze, optimalizaci a ekonomickém provozu tohoto webu a služeb) ve smyslu čl. 6 odst. 1 věta 1 písm.

výkonnostní soubory cookie

Výkonnostní soubory cookie shromažďují informace o tom, jak jsou naše webové stránky používány, za účelem zlepšení jejich atraktivity, obsahu a funkčnosti. Tyto soubory cookie nám pomáhají například určit, zda a které podstránky našeho webu jsou navštěvovány a jaký obsah uživatele zvláště zajímá. Zaznamenáváme počet přístupů na stránku, počet zobrazených podstránek, čas strávený na našem webu, pořadí navštívených stránek, které hledané výrazy k nám uživatele zavedly, zemi, region a příp. město, ze kterého se Přístup uskutečňuje, a také podíl mobilních zařízení, která přistupují na naše webové stránky. IP adresa počítače přenášená z technických důvodů je automaticky anonymizována a neumožňuje nám dělat žádné závěry o jednotlivém uživateli.

Uživatel webových stránek má rovněž právo z důvodů vyplývajících z jeho konkrétní situace vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, které je prováděno pro statistické účely v souladu s čl. 89 odst. 1 GDPR. Za účelem uplatnění těchto a dalších práv subjektu údajů se může subjekt údajů kdykoli obrátit na kontaktní adresu uvedenou v tiráži nebo v prohlášení o ochraně údajů.

Na našem webu se používají následující výkonové soubory cookie:

NamePurposeTerm

Uživatel webových stránek může kdykoli vznést námitku proti používání výkonových souborů cookie odesláním jejich  Nastavení souborů cookie  odpovídajícím způsobem upraveny.

Právním základem pro používání výkonnostních cookies je oprávněný zájem (tj. zájem na analýze, optimalizaci a ekonomickém provozu našich webových stránek a služeb) ve smyslu čl. 6 odst. 1 věta 1 písm.

Marketingové soubory cookie / soubory cookie třetích stran / souhlas

Marketingové soubory cookie / cookies třetích stran / souhlasu pocházejí mimo jiné od externích reklamních společností a používají se ke shromažďování informací o webových stránkách navštívených uživatelem, např. B. vytvořit pro uživatele reklamu orientovanou na cílovou skupinu.

Na našem webu se používají následující marketingové soubory cookie / cookies třetích stran / souhlas:

NamePurposeTerm

__utmaJimdo funkce statistik (Google Analytics)2 roky

__utmbJimdo funkce statistik (Google Analytics) 1 den

__utmcJimdo relace funkce statistiky (Google Analytics).

__utmzJimdo funkce statistik (Google Analytics) 6 měsíců

__utmt_bJimdo funkce statistik (Google Analytics) 1 den

Uživatel může kdykoli vznést námitku proti používání marketingových cookies odesláním jejich  Nastavení souborů cookie  odpovídajícím způsobem upraveny.

Vzhledem k výše popsaným účelům je právním základem pro zpracování osobních údajů pomocí cookies čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Pokud uživatel udělil souhlas s používáním cookies na základě oznámení („cookie banner“) námi uvedeného na webových stránkách, je zákonnost použití založena také na čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. GDPR.

Zakázání nebo odstranění všech souborů cookie

Uživatel si může svůj webový prohlížeč nastavit tak, aby bylo obecně zamezeno ukládání cookies na jeho koncovém zařízení nebo aby byl pokaždé dotázán, zda souhlasí s nastavením cookies. Jakmile jsou soubory cookie nastaveny, uživatel je může kdykoli smazat. Jak to celé funguje je popsáno ve funkci nápovědy příslušného webového prohlížeče.

Obecná deaktivace cookies může vést k funkčním omezením tohoto webu.

bottom of page