top of page
Sítě v automobilovém sektoru dnes hrají stále důležitější roli. Moderní vozidla jsou komplexní systémy tvořené elektronickými součástkami a řídicími jednotkami, které musí vzájemně komunikovat, aby fungovaly bezpečně a efektivně.

Důležitou sítí v automobilovém sektoru je sběrnice CAN (Controller Area Network). Jedná se o systém sériové sběrnice, který propojuje různé řídicí jednotky ve vozidle a umožňuje mezi nimi komunikaci. Informace, jako je rychlost, otáčky motoru, teplota a další data ze senzorů, se vyměňují prostřednictvím sběrnice CAN. Kromě sběrnice CAN existují další síťové protokoly, jako je sběrnice FlexRay, která se primárně používá ve vysoce automatizovaných vozidlech. Sítě založené na Ethernetu jsou také stále oblíbenější v automobilovém sektoru, protože nabízejí vyšší přenosové rychlosti dat a větší šířku pásma. Sítě také hrají důležitou roli v propojení vozidla s okolím. Komunikace Car-to-X umožňuje přímé spojení mezi vozidlem a ostatními účastníky silničního provozu, infrastrukturou nebo internetem. To umožňuje výměnu informací o dopravních zácpách, nehodách nebo povětrnostních podmínkách v reálném čase. Celkově je síťování vozidel a komunikace mezi nimi a s okolím klíčovým trendem v automobilovém sektoru, který bude v budoucnu dále růst.

CAN BUS

Sběrnice CAN (Controller Area Network) je standardní systém sériové sběrnice používaný pro komunikaci mezi různými řídicími jednotkami v moderních vozidlech. Sběrnice CAN je spolehlivý a robustní způsob, jak umožnit komunikaci mezi různými elektronickými součástmi vozidla.

Sběrnice CAN byla vyvinuta společností Bosch v 80. letech minulého století a od té doby se stala standardem pro automobilový průmysl. Sběrnice umožňuje různým elektronickým řídicím jednotkám ve vozidle vzájemně komunikovat a vyměňovat si informace, jako je rychlost, otáčky za minutu, teplota a další data senzorů.

Zvláštností sběrnice CAN je, že má vysokou odolnost vůči rušení a spolehlivě funguje i při silných elektromagnetických rušivých polích. Navíc může být provozován při různých přenosových rychlostech, což umožňuje přizpůsobit sběrnici potřebám příslušné oblasti použití.

Sběrnice CAN se používá v mnoha různých oblastech, například v automobilovém průmyslu, ale také v průmyslové automatizaci a dalších aplikačních oblastech, kde je vyžadována spolehlivá a rychlá komunikace mezi různými elektronickými zařízeními.

Odstraňování problémů se sběrnicí CAN může být velmi složité, protože může existovat mnoho různých příčin poruch a chyb. Zde je několik kroků, které vám mohou pomoci při odstraňování problémů:
 1. Zkontrolujte fyzické spoje: Zkontrolujte spoje sběrnicových vedení a zástrčky z hlediska koroze, uvolnění nebo poškození. Ujistěte se, že sběrnicová linka je správně připojena a vysílá správné signály.
 2. Zkontrolujte elektrické charakteristiky: Zkontrolujte elektrické charakteristiky sběrnice pomocí osciloskopu. Ujistěte se, že úrovně signálu a impedance jsou správné.
 3. Zkontrolujte ECU: Zkontrolujte ECU a ujistěte se, že jsou správně naprogramovány a odesílají a přijímají správné signály. Zkontrolujte také konfiguraci ovladačů, abyste se ujistili, že jsou nakonfigurovány pro správná nastavení.
 4. Používejte diagnostické nástroje: Použijte speciální diagnostické nástroje k monitorování sběrnice CAN a identifikaci chyb. Některé diagnostické nástroje mohou vrátit chybové kódy nebo ukázat, které řídicí jednotky nefungují správně.
 5. Izolujte poruchu: Izolujte poruchu odpojením každého ovladače od sběrnice jeden po druhém a zjistěte, zda problém přetrvává. To vám umožní identifikovat vadnou řídicí jednotku.
 6. Odstraňování problémů: Odstraňte problémy opravou nebo výměnou vadné ECU, kontrolou připojení nebo úpravou nastavení.

CAN FD

CAN FD (Flexible Data Rate) je rozšíření protokolu sběrnice CAN, které umožňuje přenos vyšší rychlosti přenosu dat než u konvenční sběrnice CAN. Standard CAN FD byl vyvinut pro splnění rostoucích požadavků na přenos dat v moderních aplikacích.

Na rozdíl od konvenční sběrnice CAN, kde je maximální přenosová rychlost omezena na 1 Mbit/s, může CAN FD dosahovat rychlosti přenosu dat až 8 Mbit/s. To umožňuje CAN FD rychleji přenášet větší objemy dat a zrychlit komunikaci mezi různými řídicími jednotkami ve vozidle.

Další zvláštností CAN-FD je, že nabízí možnost dynamicky měnit délku datového pole. To umožňuje optimalizovat rychlost přenosu dat tím, že je poměr dat a řídicích informací flexibilnější.

CAN-FD se stále více používá v moderních vozidlech, zejména v aplikacích, které vyžadují rychlý a spolehlivý přenos dat, jako je přenos obrázků a videí v systémech infotainmentu nebo ovládání asistenčních systémů řidiče.

LIN

LIN (Local Interconnect Network) je standard systému sériové sběrnice používaný pro komunikaci mezi různými elektronickými řídicími jednotkami v jednoduchých aplikacích. Na rozdíl od sběrnice CAN nebo CAN FD je sběrnice LIN méně složitá a umožňuje levnější a jednodušší implementaci.

Sběrnice LIN byla vyvinuta společností Volvo a používá se především v aplikacích, kde stačí nízká rychlost přenosu dat, například v jednoduchých komfortních funkcích, jako je ovládání oken, dveřních zámků nebo zrcátek. Další zvláštností sběrnice LIN je, že podporuje pouze strukturu master-slave. To znamená, že existuje master, který řídí komunikaci na sběrnici, a několik slave, které reagují na příkazy z masteru. Řídicí jednotka pravidelně odesílá zprávy podřízeným jednotkám, aby se dotazovala na jejich stavové informace a v případě potřeby zasílala příkazy.

Ve srovnání se sběrnicí CAN nebo CAN FD je sběrnice LIN pomalejší a méně výkonná. Umožňuje však levnou a snadnou implementaci, díky čemuž je ideální pro aplikace, které nevyžadují složitou komunikaci nebo vysoké přenosové rychlosti.

Existují různé testovací kroky, které mohou pomoci při kontrole sběrnice LIN. Zde je několik kroků, které mohou být užitečné při testování sběrnice LIN:
 1. Zkontrolujte kabeláž: Zkontrolujte kabeláž sběrnice LIN, včetně kabelů a konektorů, zda není poškozená nebo zkorodovaná. Ujistěte se, že kabeláž je správně připojena a vysílá správné signály.
 2. Kontrola elektrických charakteristik: Zkontrolujte elektrické charakteristiky sběrnice LIN a ujistěte se, že úrovně signálu a impedance jsou v rámci povolených hodnot. Použijte k tomu osciloskop nebo multimetr.
 3. Kontrola řídicích jednotek: Zkontrolujte řídicí jednotky a ujistěte se, že jsou správně naprogramovány a odesílají a přijímají správné signály. Zkontrolujte také konfiguraci ovladačů, abyste se ujistili, že jsou nakonfigurovány pro správná nastavení.
 4. Použití diagnostických nástrojů: Použijte speciální diagnostické nástroje pro monitorování sběrnice LIN a identifikaci chyb. Některé diagnostické nástroje mohou vrátit chybové kódy nebo ukázat, které řídicí jednotky nefungují správně.
 5. Ověřit komunikaci: Ověřte komunikaci mezi řídicími jednotkami tím, že se přesvědčíte, že reagují na příkazy zaslané řídicí jednotkou a odesílají správné odpovědi.
 6. Izolujte problém: Izolujte problém odpojením každého řadiče od sběrnice jeden po druhém a zjistěte, zda problém přetrvává. To vám umožní identifikovat vadnou řídicí jednotku.
 7. Oprava problému: Opravte problém opravou nebo výměnou vadného ovladače, kontrolou kabeláže nebo úpravou nastavení.
Je důležité si uvědomit, že testovací kroky pro ověření sběrnice LIN se mohou lišit v závislosti na konkrétní aplikaci. V mnoha případech může pomoci konzultovat problém se zkušeným technikem nebo odborníkem, aby identifikoval a odstranil problém.

FlexRay

FlexRay je standard systému sériové sběrnice, který byl speciálně vyvinut pro komunikaci ve vysoce automatizovaných vozidlech a dalších aplikacích s vysokými požadavky na spolehlivost, schopnost v reálném čase a šířku pásma.

FlexRay byl vyvinut aliancí různých výrobců automobilů a dodavatelů a přijat jako norma ISO v roce 2004. Standard umožňuje dosáhnout rychlosti přenosu dat až 10 Mbit/s a nabízí velmi vysokou odolnost proti chybám a odolnost proti rušení. Zvláštností FlexRay je, že nabízí dva nezávislé kanály, z nichž každý podporuje vysokou datovou rychlost a umožňuje redundantní přenos kritických dat. To zajišťuje vysokou dostupnost a spolehlivost komunikace. FlexRay také nabízí velmi přesnou synchronizaci zapojených řídicích jednotek a zaručenou schopnost v reálném čase. To umožňuje implementovat komplexní systémy, jako jsou asistenční systémy řidiče, elektronické brzdové systémy nebo řízení hnacího ústrojí.

FlexRay se primárně používá v aplikacích, které vyžadují vysokou spolehlivost a schopnosti v reálném čase, například v automobilovém průmyslu, ale také v letectví nebo průmyslové automatizaci.

bottom of page