top of page
Az elektromos járművek nagyfeszültségű technológiája a hajtáslánc lényeges eleme. Az akkumulátorokban tárolt energia továbbadódik a villanymotornak. Ez lehetővé teszi, hogy a jármű nagy hatékonysággal és teljesítménnyel vezessen. Az elektromos járművek nagyfeszültségű technológiája azonban potenciális veszélyt is jelent az utasokra és a járműveken dolgozó technikusokra.

A jövőben a hibrid és elektromos járművek energiatárolóinak feszültségszintje várhatóan megduplázódik. Néhány haszongépjárműben már ma is alkalmazzák az 1000 V-ig terjedő üzemi feszültségű technológiákat. A 60 V egyenfeszültség (DC) és 30 V váltakozó feszültség (AC) alatti feszültségértékek azonban ártalmatlannak minősülnek az emberi egészséget vagy életet veszélyeztető elektromosság szempontjából. Mivel az elektromos járművek nagyfeszültségű rendszereiben használt feszültségek messze meghaladják ezeket a biztonságos határértékeket, az elmúlt években kiterjedt kockázatelemzéseket végeztek. Az EU ezért olyan iránymutatásokat adott ki, amelyek kötelezik a gyártókat üzemeltetési és munkautasítások kiadására annak érdekében, hogy a nagyfeszültségű rendszerek használata, gyártása, fejlesztése, karbantartása és javítása során lehetőség szerint kizárják az elektromos energiából eredő veszélyeket. Ez annak biztosítására szolgál, hogy fennálljon egy elfogadható fennmaradó kockázat, amely megközelítőleg hasonló a sértetlen háztartási készülék használatának kockázatához.

Emiatt kiterjedt biztonsági előírásokat kell betartani a gyártóknak és a szolgáltatóknak annak biztosítása érdekében, hogy minden szükséges óvintézkedést megtegyenek mind az üzemeltetés, mind a jármű karbantartása és javítása során. Ezek a biztonsági intézkedések magukban foglalják például a nagyfeszültségű alkatrészek címkézését, a speciális szerszámok és védőfelszerelések használatát, valamint a technikusok és a mentésben dolgozók képzését a nagyfeszültségű technológia kezelésében. Összességében az elektromos járművek nagyfeszültségű technológiája az elektromobilitás fontos részét képezi, és nem jelent leküzdhetetlen akadályt mindaddig, amíg minden szükséges biztonsági óvintézkedést megtesznek.
A nagyfeszültségű rendszerek elektromos járművekben történő használatának veszélye főként a testen keresztüli véráramlás lehetőségéből fakad, ami a nagyfeszültségű alkatrészekkel vagy vezetékekkel való érintkezésből eredhet. További veszély az ívképződés lehetősége, amely rövidzárlat vagy a nagyfeszültségű alkatrészek károsodása esetén fordulhat elő.
Ezeken a közvetlen veszélyeken kívül az elektromágneses interferencia és a statikus elektromosság is potenciális veszélyeket jelenthet. Ezenkívül a nem megfelelően képzett személyzet által a járművön végzett szakszerűtlen elektromos munkák és a jármű műszaki hibái egyéb elkerülhető veszélyekhez vezethetnek. Ezért fontos, hogy a járműgyártók és a szolgáltatók speciális képzést biztosítsanak az alkalmazottaknak annak biztosítása érdekében, hogy rendelkezzenek a nagyfeszültségű rendszerek biztonságos kezeléséhez szükséges összes tudással és készségekkel. Ezen túlmenően a nagyfeszültségű rendszerek használatára, karbantartására és javítására vonatkozóan egyértelmű üzemeltetési és biztonsági utasításokat kell készíteni a balesetveszély minimalizálása érdekében.
A nagyfeszültségű akkumulátor az elektromos járművek kulcsfontosságú eleme, és tárolja a motor által a jármű mozgásban tartásához szükséges energiát. Az akkumulátor több sorba kapcsolt cellából áll, és több száz voltos összfeszültségű lehet. A karbantartás/szerviz csatlakozó és az újabb szervizkapcsolók megszakítják a nagyfeszültségű akkumulátor moduljai közötti áramkört. Ez feszültségmentesíti a teljes nagyfeszültségű rendszert, lehetővé téve a biztonságos munkavégzést a nagyfeszültségű akkumulátorral anélkül, hogy potenciálisan veszélyes feszültségnek lenne kitéve. Az áramkört úgy választják le, hogy megszakítják a vezérlőáramot a nagyfeszültségű akkumulátor kontaktorjaihoz, hogy ne legyen feszültség a külső akkumulátor kapcsain. Ez egy fontos biztonsági mechanizmus, amely nélkülözhetetlen a nagyfeszültségű akkumulátorok és nagyfeszültségű rendszerek szervizelésekor és javításakor a balesetek és sérülések kockázatának minimalizálása érdekében.
Fontos megjegyezni, hogy a nagyfeszültségű akkumulátor és a HV szervizcsatlakozók kezelése speciális ismereteket és tapasztalatokat igényel, mivel a nagy feszültségek és áramok potenciális veszélyt jelentenek. Az akkumulátor és a HV szervizdugaszokat is rendszeresen ellenőrizni kell a gyártó karbantartási és biztonsági utasításai szerint, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy megfelelően működnek és nem jelentenek veszélyt. Összességében a nagyfeszültségű akkumulátorok és a nagyfeszültségű szervizdugaszok karbantartása és javítása az elektromobilitás fontos szempontja, amely különös figyelmet igényel a balesetek és károk kockázatának minimalizálása érdekében.
A nemzetközi szabványok szerint a nagyfeszültségű kábeleknek és a nagyfeszültségű kábelkötegben lévő vezetékeknek narancssárga burkolattal kell rendelkezniük. Ennek célja, hogy megkülönböztesse őket a jármű egyéb vezetékeitől és vezetékeitől, és egyértelműen jelezze a technikusok és a segélyszolgálatok számára, hogy nagyfeszültségű alkatrészekről van szó, amelyek potenciálisan veszélyesek lehetnek. A narancssárga burkolat fontos biztonsági tényező, amely lehetővé teszi a nagyfeszültségű kábelek és vezetékek biztonságos kezelését.
bottom of page