top of page

Adat védelem

1. Adatvédelem egy pillantással

Általános információ

A következő megjegyzések egyszerű áttekintést nyújtanak arról, hogy mi történik az Ön személyes adataival, amikor meglátogatja ezt a webhelyet. A személyes adat minden olyan adat, amellyel Ön személyesen azonosítható. Az adatvédelem tárgyával kapcsolatos részletes információk a jelen szöveg alatt található adatvédelmi nyilatkozatunkban találhatók.

 

Adatgyűjtés ezen a weboldalon

Ki a felelős az adatgyűjtésért ezen a weboldalon?

A weboldalon az adatkezelést a weboldal üzemeltetője végzi. Elérhetőségeiket a weboldal impresszumában találja.

 

Hogyan gyűjtjük az adatait?

Egyrészt az Ön adatait akkor gyűjtjük, amikor közli velünk. Ez lehet z. B. olyan adatok, amelyeket egy kapcsolatfelvételi űrlapon ad meg.

Egyéb adatokat informatikai rendszereink automatikusan vagy az Ön hozzájárulásával gyűjtenek, amikor Ön a weboldalt látogatja. Ezek elsősorban technikai adatok (pl. internetböngésző, operációs rendszer vagy az oldal megtekintésének ideje). Ezeket az adatokat automatikusan gyűjtjük, amint belép erre a webhelyre.

 

Mire használjuk az adatait?

Az adatok egy részét azért gyűjtjük össze, hogy a weboldal hibamentes legyen. Más adatok felhasználhatók felhasználói viselkedésének elemzésére.

 

Milyen jogai vannak az adataival kapcsolatban?

Ön bármikor jogosult arra, hogy a tárolt személyes adatainak eredetéről, címzettjéről és céljáról ingyenes tájékoztatást kapjon. Önnek joga van ezen adatok helyesbítését vagy törlését is kérni. Ha hozzájárulását adta az adatkezeléshez, ezt a hozzájárulását a jövőre nézve bármikor visszavonhatja. Önnek jogában áll továbbá bizonyos körülmények között kérni személyes adatai kezelésének korlátozását. Önnek joga van panaszt benyújtani az illetékes felügyeleti hatósághoz is.

Az impresszumban megadott címen bármikor felveheti velünk a kapcsolatot, ha további kérdése van az adatvédelemmel kapcsolatban.

 

Elemzőeszközök és harmadik féltől származó eszközök

Amikor meglátogatja ezt a webhelyet, szörfözési viselkedése statisztikailag értékelhető. Ez főleg úgynevezett elemző programokkal történik.

Ezekkel az elemző programokkal kapcsolatos részletes információk az alábbi adatvédelmi nyilatkozatban találhatók.

 

2. Tárhely és tartalomszolgáltató hálózatok (CDN)

Külső hosting

Ezt a weboldalt egy külső szolgáltató (hoster) üzemelteti. Az ezen a weboldalon gyűjtött személyes adatokat a fogadó szerverein tároljuk. Ezek elsősorban IP-címek, kapcsolatfelvételi kérelmek, meta- és kommunikációs adatok, szerződéses adatok, kapcsolattartási adatok, nevek, weboldal-elérési és egyéb weboldalon keresztül generált adatok lehetnek.

A tárhelyet a potenciális és meglévő ügyfeleinkkel kötött szerződés teljesítése céljából (DSGVO 6. cikk 1. bek. b lit.) és online ajánlatunk professzionális szolgáltató általi biztonságos, gyors és hatékony nyújtása érdekében használjuk ( 6. cikk (1) bekezdés, f) bekezdés, GDPR).

Tárolónk csak olyan mértékben kezeli az Ön adatait, amennyire ez a teljesítési kötelezettségének teljesítéséhez szükséges, és követi az adatokkal kapcsolatos utasításainkat.

A következő tárhelyet használjuk:

Wix.com Ltd.
Nemal St. 40
6350671 Tel Aviv
Israel​

Telefon: +972 (3) 545-4900
Fax: +972 (3) 546 6407

E-mail cím: support@wix.com

Az Igazgatóság képviseli: https://investors.wix.com/board-of-directors
Wix.com Ltd. egy Izraelben bejegyzett társaság.
Izrael állam törzsszáma: 513881177
Adószám: 513881177

 

Megrendelés feldolgozására vonatkozó szerződés megkötése

Az adatvédelemnek megfelelő adatkezelés érdekében rendelésfeldolgozási szerződést kötöttünk szolgáltatónkkal.

 

3. Általános információk és kötelező információk

adat védelem

Ezen oldalak üzemeltetői nagyon komolyan veszik az Ön személyes adatainak védelmét. Személyes adatait bizalmasan, a törvényes adatvédelmi előírásoknak és jelen adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően kezeljük.

Ha használja ezt a weboldalt, különféle személyes adatokat gyűjtünk. A személyes adatok olyan adatok, amelyekkel Ön személyesen azonosítható. Ez az adatvédelmi nyilatkozat elmagyarázza, hogy milyen adatokat gyűjtünk és mire használjuk fel. Azt is elmagyarázza, hogy ez hogyan és milyen célból történik.

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy az internetes adatátvitel (pl. e-mailes kommunikáció során) biztonsági hiányosságokkal járhat. Az adatok teljes körű védelme harmadik felek hozzáférésével szemben nem lehetséges.

Megjegyzés a felelős szervhez

Az adatkezelésért felelős szerv ezen a weboldalon:

Diagnosztikai technológia Richter GmbH
Spinnereistrasse 212 A
09405 Zschopau

Telefon: +4937257099722
E-mail: autel-diagnostic@mail.de

A felelős szerv az a természetes vagy jogi személy, aki egyedül vagy másokkal együtt dönt a személyes adatok (pl. név, e-mail cím stb.) kezelésének céljairól és módjáról.

 

tárolási időtartam

Amennyiben ebben az adatvédelmi nyilatkozatban konkrét tárolási időtartamot nem határoztak meg, az Ön személyes adatai mindaddig nálunk maradnak, amíg az adatkezelés célja megszűnik. Ha Ön jogos törlési kérelmet érvényesít, vagy visszavonja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, adatait töröljük, kivéve, ha a személyes adatok tárolására egyéb, jogilag megengedett okunk van (például adózási vagy kereskedelmi adatmegőrzési időszak); ez utóbbi esetben az adatok törlésre kerülnek, amint ezek az okok megszűntek.

 

Megjegyzés az USA-ba történő adatátvitelhez

Weboldalunkon az Egyesült Államokban működő cégek eszközei találhatók. Amikor ezek az eszközök aktívak, az Ön személyes adatai a megfelelő vállalatok egyesült államokbeli szervereire továbbíthatók. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy az USA nem biztonságos harmadik ország az EU adatvédelmi törvényei értelmében. Az amerikai vállalatok kötelesek személyes adatokat kiadni a biztonsági hatóságoknak anélkül, hogy Ön, mint érintett személy jogi lépéseket tehetne ez ellen. Ezért nem zárható ki, hogy az Egyesült Államok hatóságai (pl. titkosszolgálatok) megfigyelési célból feldolgozzák, értékelik és állandóan tárolják az Ön adatait az Egyesült Államok szerverein. Ezekre a feldolgozási tevékenységekre nincs befolyásunk.

 

Az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonása

Számos adatkezelési művelet csak az Ön kifejezett hozzájárulásával lehetséges. A már adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A visszavonásig történt adatkezelés jogszerűségét a visszavonás nem érinti.

 

Különleges esetekben az adatgyűjtés és a közvetlen reklámozás elleni tiltakozás joga (GDPR 21. cikk)

HA AZ ADATKEZELÉS AZ ART. 6 ABS. 1 LIT. E VAGY A GDPR, ÖN JOGÁBAN VAN SZEMÉLYES ADATAI FELDOLGOZÁSA ELŐTT BÁRMIKOR, AZ ÖN KÜLÖNLEGES HELYZETÉBŐL EREDMÉNYELT KITITAKOZNI; EZ AZ EZEN RENDELKEZÉSEK ALAPJÁN ALAPULÓ PROFILEZÉSRE IS VONATKOZIK. A FELDOLGOZÁS ALAPJÁNAK A VONATKOZÓ JOGI ALAP JELEN ADATVÉDELMI SZABÁLYZATBAN TALÁLHATÓ. HA TILTAKOZNAK, TÖBBÉ NEM FELDOLGOZJUK AZ ÉRINTETT SZEMÉLYES ADATÁT, HA NEM TUDJUK BIZONYÍTANI A FELDOLGOZÁS ÁLTALÁNOS INDOKOLÁSÁT, AMELY FELÜLVIZSGÁL AZ ÖN ÉRDEKEIT, JOGAIT ÉS SZABADSÁGÁT A GDPR 21. CIKK 1. SZERINT).

HA AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT KÖZVETLEN HIRDETÉS SZÁMÁRA FELDOLGOZIK FELDOLGOZNI, AZ ÖNEK JOGA BÁRMIKOR TILAKOZNI SZABAD SZEMÉLYES ADATAI ILYEN HIRDETÉSI CÉLÚ FELDOLGOZÁSA ELŐTT; EZ AZ ILYEN KÖZVETLEN HIRDETÉSEKHEZ KAPCSOLATOS MÉRTÉKÉRE IS VONATKOZIK A PROFILOKRA IS. HA TILTAKOZNAK, SZEMÉLYES ADATAIT TOVÁBBI NEM FELHASZNÁLJUK KÖZVETLEN HIRDETÉSI CÉLOKRA (TITAKOZÁS A GDPR 21. cikkének (2) bekezdése szerint).

 

Fellebbezési jog az illetékes felügyeleti hatósághoz

A GDPR megsértése esetén az érintetteknek jogukban áll panasszal élni a felügyeleti hatóságnál, különösen abban a tagállamban, ahol szokásos tartózkodási helyük, munkahelyük vagy a feltételezett jogsértés helye található. A panasz benyújtásának joga nem érinti az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslati lehetőségeket.

Az adathordozhatósághoz való jog

Önnek joga van ahhoz, hogy az Ön hozzájárulása alapján vagy szerződés teljesítése során általunk automatikusan feldolgozott adatokat közönséges, géppel olvasható formátumban átadjuk Önnek vagy harmadik félnek. Ha Ön kéri az adatok más felelős személy részére történő közvetlen továbbítását, ez csak a technikailag megvalósítható mértékben történik meg.

 

SSL vagy TLS titkosítás

Biztonsági okokból és a bizalmas tartalmak továbbításának védelme érdekében, például megrendelések vagy megkeresések, amelyeket Ön, mint oldal üzemeltetőjeként küld nekünk, ez a webhely SSL vagy TLS titkosítást használ. A titkosított kapcsolatot arról ismerheti fel, hogy a böngésző címsora "http://"-ről "https://"-re változik, valamint a böngésző sorában található lakat szimbólumról.

Ha az SSL vagy TLS titkosítás aktiválva van, az Ön által számunkra továbbított adatokat harmadik fél nem tudja elolvasni.

Tájékoztatás, törlés és javítás

A hatályos jogszabályi rendelkezések keretein belül Önnek jogában áll ingyenesen tájékozódni a tárolt személyes adatairól, azok eredetéről és címzettjéről, valamint az adatkezelés céljáról, és szükség esetén joga van ezen adatok helyesbítésére vagy törlésére. . Bármikor kapcsolatba léphet velünk az impresszumban megadott címen, ha további kérdése van a személyes adatokkal kapcsolatban.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Önnek jogában áll kérni személyes adatai kezelésének korlátozását. Bármikor felveheti velünk a kapcsolatot az impresszumban megadott címen. Az adatkezelés korlátozásához való jog a következő esetekben áll fenn:

 • Ha vitatja az általunk tárolt személyes adatainak pontosságát, általában időre van szükségünk ennek ellenőrzésére. A vizsgálat idejére Ön jogosult kérni személyes adatai kezelésének korlátozását.

 • Ha személyes adatainak kezelése jogellenesen történt/történik, törlés helyett kérheti az adatkezelés korlátozását.

 • Ha már nincs szükségünk személyes adataira, de Önnek szüksége van rájuk jogi igények érvényesítéséhez, védelméhez vagy érvényesítéséhez, akkor jogában áll kérni, hogy törlés helyett személyes adatai kezelését korlátozzák.

 • Ha a GDPR 21. cikkének (1) bekezdésével összhangban kifogást nyújtott be, mérlegelni kell az Ön és a mi érdekeinket. Amíg még nem határozták meg, hogy kinek az érdeke érvényesül, Ön jogosult kérni személyes adatai kezelésének korlátozását.

Ha korlátozta személyes adatai kezelését, ezek az adatok - a tároláson kívül - csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztésére, érvényesítésére vagy védelmére, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelmére, illetve az Európai Unió vagy egy tagállam fontos közérdekét dolgozzák fel.

 

A promóciós e-mailek tiltakozása

Ezúton tiltakozunk a kéretlen reklám- és információs anyagok küldésére vonatkozó impresszum kötelezettség részeként közzétett elérhetőségi adatok felhasználása ellen. Az oldal üzemeltetői kifejezetten fenntartják a jogot, hogy jogi lépéseket tegyenek kéretlen reklámok, például spam e-mailek küldése esetén.

 

4. Adatgyűjtés ezen a weboldalon

sütiket

Weboldalunk úgynevezett "cookie-kat" használ. A cookie-k kis szöveges fájlok, és nem okoznak kárt a végeszközben. Az Ön végeszközén vagy ideiglenesen egy munkamenet időtartamára (munkamenet cookie-k) vagy tartósan (állandó cookie-k) tárolódnak. A munkamenet cookie-k automatikusan törlődnek az Ön látogatása után. Az állandó cookie-k mindaddig tárolva maradnak a végkészülékén, amíg Ön nem törli őket, vagy amíg a webböngésző automatikusan nem törli őket.

Bizonyos esetekben harmadik féltől származó cookie-k is eltárolhatók az Ön végkészülékén, amikor belép oldalunkra (harmadik féltől származó cookie-k). Ezek lehetővé teszik számunkra vagy Ön számára a harmadik fél vállalat bizonyos szolgáltatásainak (pl. a fizetési szolgáltatások feldolgozásához használt cookie-k) használatát.

A sütiknek különböző funkciói vannak. Számos sütire technikailag azért van szükség, mert a weboldal bizonyos funkciói nem működnének nélkülük (például a kosár funkció vagy a videók megjelenítése). Más cookie-k a felhasználói viselkedés értékelésére vagy a hirdetések megjelenítésére szolgálnak.

Az elektronikus kommunikációs folyamat lebonyolításához (szükséges cookie-k) vagy bizonyos kívánt funkciók biztosításához (funkcionális cookie-k, pl. a bevásárlókosár funkcióhoz), vagy a weboldal optimalizálásához (pl. a webes közönség mérésére szolgáló cookie-k) szükségesek. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján, kivéve, ha más jogalapot határoznak meg. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a cookie-k tárolásához szolgáltatásainak technikailag hibamentes és optimalizált nyújtása érdekében. Ha a cookie-k tárolásához hozzájárulást kértek, a vonatkozó cookie-k tárolása kizárólag e hozzájárulás alapján történik (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont); a hozzájárulás bármikor visszavonható.

Böngészőjét beállíthatja úgy, hogy tájékozódjon a cookie-k beállításáról, és csak egyedi esetekben engedélyezze a cookie-k használatát, bizonyos esetekben vagy általában kizárja a cookie-k elfogadását, és a böngésző bezárásakor aktiválja a cookie-k automatikus törlését. Ha a cookie-k deaktiválva vannak, a weboldal működése korlátozott lehet.

Ha a cookie-kat külső cégek vagy elemzési célokra használnak, erről ebben az adatvédelmi nyilatkozatban külön tájékoztatjuk, és szükség esetén hozzájárulását kérjük.

 

Cookie-i hozzájárulás a Usercentrics-szel

Ez a weboldal a Usercentrics cookie-hozzájárulási technológiáját használja, hogy megszerezze az Ön hozzájárulását bizonyos cookie-k végkészülékén történő tárolásához vagy bizonyos technológiák használatához, és ezt az adatvédelmi előírásoknak megfelelően dokumentálja. A technológia szállítója a Usercentrics GmbH, Rosental 4, 80331 München, Webhely: https://usercentrics.com/de/  (a továbbiakban: „Felhasználói központok”).

Amikor belép weboldalunkra, az alábbi személyes adatok kerülnek továbbításra a Usercentrics részére:

 • Az Ön hozzájárulása(i) vagy hozzájárulásának visszavonása

 • az Ön IP-címe

 • Információk a böngészőjéről

 • Információk a készülékről

 • a webhely látogatásának időpontja

Ezen túlmenően a Usercentrics cookie-t tárol az Ön böngészőjében annak érdekében, hogy az adott hozzájárulást vagy annak visszavonását Önhöz rendelhesse. Az így gyűjtött adatokat mindaddig tároljuk, amíg Ön nem kéri tőlünk azok törlését, saját maga törli a Usercentrics cookie-t, vagy az adatok tárolásának célja már nem áll fenn. A kötelező törvényi megőrzési követelmények változatlanok maradnak.

A Usercentrics-et arra használjuk, hogy megszerezzék a törvényileg előírt hozzájárulást bizonyos technológiák használatához. Ennek jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. pont c) alpontja.

 

Megrendelés feldolgozására vonatkozó szerződés

Megrendelésfeldolgozási szerződést kötöttünk a Usercentrics-szel. Ez egy adatvédelmi törvény által megkövetelt szerződés, amely biztosítja, hogy a Usercentrics weboldalunk látogatóinak személyes adatait csak az általunk megadott utasításoknak megfelelően és a GDPR előírásainak megfelelően kezelje.

 

Szerver naplófájlok

Az oldalak szolgáltatója automatikusan gyűjti és tárolja az információkat úgynevezett szerver naplófájlokban, amelyeket az Ön böngészője automatikusan továbbít nekünk. Ezek:

 • A böngésző típusa és verziója

 • használt operációs rendszer

 • Hivatkozó URL

 • A hozzáférő számítógép gazdagépneve

 • A szerver kérésének időpontja

 • IP-cím

Ezek az adatok nincsenek összevonva más adatforrásokkal.

Ezeket az adatokat a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja alapján gyűjtjük. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik weboldalának technikailag hibamentes megjelenítéséhez, optimalizálásához - a szerver naplófájljait e célból rögzíteni kell.

 

kapcsolatfelvételi űrlap

Ha a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül küld nekünk megkeresést, akkor a kérdőívben megadott adatait, beleértve az ott megadott elérhetőségeket is, a megkeresés feldolgozása és az azt követő kérdések esetén tároljuk. Ezeket az adatokat az Ön hozzájárulása nélkül nem adjuk tovább.

Ezeket az adatokat a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján kezeljük, ha az Ön kérése szerződés teljesítéséhez kapcsolódik, vagy a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükséges. Minden más esetben az adatkezelés alapja a hozzánk intézett megkeresések hatékony feldolgozásához fűződő jogos érdekünk (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) alpont), vagy az Ön hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés, a) bekezdés. ha ezt megkérdezték.

A kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adatok mindaddig nálunk maradnak, amíg nem kéri tőlünk azok törlését, visszavonja a tárolási hozzájárulását, vagy az adattárolás célja megszűnik (pl. kérésének feldolgozása után). A kötelező jogi rendelkezések – különösen a megőrzési időszakok – változatlanok maradnak.

 

Érdeklődni e-mailben, telefonon vagy faxon

Ha e-mailben, telefonon vagy faxon fordul hozzánk, megkeresését, beleértve az összes ebből származó személyes adatot (név, megkeresés), tároljuk és feldolgozzuk kérésének feldolgozása céljából. Ezeket az adatokat az Ön hozzájárulása nélkül nem adjuk tovább.

Ezeket az adatokat a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján kezeljük, ha az Ön kérése szerződés teljesítéséhez kapcsolódik, vagy a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükséges. Minden más esetben az adatkezelés alapja a hozzánk intézett megkeresések hatékony feldolgozásához fűződő jogos érdekünk (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) alpont), vagy az Ön hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés, a) bekezdés. ha ezt megkérdezték.

A kapcsolatfelvételi kérés útján részünkre küldött adatok mindaddig nálunk maradnak, amíg törlést nem kér, a tárolási hozzájárulását vissza nem vonja, vagy az adattárolás célja megszűnik (pl. kérésének feldolgozása után). A kötelező jogi rendelkezések – különösen a törvényi megőrzési időszakok – változatlanok maradnak.

 

Kommunikáció WhatsApp-on keresztül

A WhatsApp azonnali üzenetküldő szolgáltatást használjuk ügyfeleinkkel és más harmadik felekkel való kommunikációhoz. A szolgáltató a WhatsApp Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA.

A kommunikáció végpontok közötti titkosításon (peer-to-peer) keresztül történik, amely megakadályozza, hogy a WhatsApp vagy más harmadik felek hozzáférjenek a kommunikációs tartalomhoz. A WhatsApp azonban hozzáférést kap a kommunikációs folyamat során felmerülő metaadatokhoz (pl. feladó, címzett és idő). Szeretnénk felhívni a figyelmet arra is, hogy a WhatsApp saját bevallása szerint megosztja felhasználóinak személyes adatait az egyesült államokbeli székhelyű anyacégével, a Facebookkal. Az adatkezeléssel kapcsolatos további részletekért tekintse meg a WhatsApp adatvédelmi szabályzatát a következő címen: https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy.

A WhatsApp-ot azon jogos érdekünk alapján használjuk, hogy a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban kommunikáljunk az ügyfelekkel, az érdekelt felekkel és más üzleti és szerződéses partnerekkel (GDPR 6. cikk, 1. bekezdés, 1. bekezdés). Ha ehhez megfelelő hozzájárulást kértek, az adatkezelés kizárólag a hozzájárulás alapján történik; ez a jövőre vonatkozó hatállyal bármikor visszavonható.

A WhatsApp között és a WhatsApp-on kicserélt kommunikációs tartalom mindaddig nálunk marad, amíg nem kéri tőlünk annak törlését, visszavonja a tárolási hozzájárulását, vagy az adattárolás célja már nem érvényesül (például kérésének feldolgozása után). A kötelező jogi rendelkezések – különösen a megőrzési időszakok – változatlanok maradnak.

A WhatsApp-ot a „WhatsApp Business” változatban használjuk.

WhatsApp fiókjainkat úgy állítottuk be, hogy a használt okostelefonokon ne legyen automatikus adatszinkronizálás a címjegyzékkel.

Megrendelésfeldolgozási szerződést kötöttünk a WhatsApp-pal.

 

Regisztráció ezen az oldalon

Ezen a weboldalon regisztrálhat az oldal további funkcióinak használatához. Az erre a célra megadott adatokat csak az adott ajánlat vagy szolgáltatás igénybevétele céljából használjuk fel, amelyre Ön regisztrált. A regisztráció során kért kötelező adatokat hiánytalanul meg kell adni. Ellenkező esetben a regisztrációt elutasítjuk.

Fontos változásokról, mint például az ajánlat terjedelmében, vagy a technikailag szükséges változtatásokról a regisztráció során megadott e-mail címen tájékoztatjuk Önt.

A regisztráció során megadott adatok kezelése a regisztrációval létrejött felhasználói jogviszony megvalósítása, illetve szükség esetén további szerződések kezdeményezése céljából történik (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

A regisztráció során gyűjtött adatokat mindaddig tároljuk, amíg Ön regisztrálva van ezen a weboldalon, majd töröljük. A törvényes megőrzési időszakok változatlanok maradnak.

 

Regisztráció a Facebook Connect segítségével

Ahelyett, hogy közvetlenül ezen a webhelyen regisztrálna, regisztrálhat a Facebook Connect szolgáltatásban. A szolgáltatás szolgáltatója a Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Írország. A Facebook szerint azonban az összegyűjtött adatokat az USA-ba és más harmadik országokba is továbbítják.

Ha úgy dönt, hogy regisztrál a Facebook Connect szolgáltatásra, és rákattint a "Bejelentkezés Facebookkal"/"Kapcsolódás Facebookkal" gombra, akkor automatikusan átirányítunk a Facebook platformra. Ott tud bejelentkezni a használati adataival. Ezzel összekapcsolja Facebook-profilját ezzel a weboldallal vagy szolgáltatásainkkal. Ez a link hozzáférést biztosít számunkra a Facebookon tárolt adataihoz. Ezek főleg:

 • Facebook név

 • Facebook profil és borítókép

 • Facebook profilkép

 • Facebookon tárolt e-mail cím

 • Facebook azonosító

 • Facebook ismerőslisták

 • Facebook Likes ("Tetszik" információ)

 • Születésnap

 • Nem

 • ország

 • Nyelv

Ezeket az adatokat fiókja beállítására, biztosítására és személyre szabására használjuk.

A Facebook Connect-en történő regisztráció és a kapcsolódó adatkezelési műveletek az Ön hozzájárulásán alapulnak (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont). Ezt a hozzájárulást bármikor visszavonhatja a jövőre nézve.

További információkért tekintse meg a Facebook használati feltételeit és a Facebook adatvédelmi szabályzatát. Ezt itt találja: https://de-de.facebook.com/about/privacy/ and https://de-de.facebook.com/legal/terms/.

 

megjegyzés funkció ezen a weboldalon

Az ezen az oldalon található megjegyzés funkcióhoz az Ön megjegyzésén kívül a megjegyzés létrehozásának idejére vonatkozó információk, az Ön e-mail címe, valamint ha nem névtelenül posztol, akkor a választott felhasználónév is tárolásra kerül.

 

Az IP-cím tárolása

Megjegyzés funkciónk elmenti a megjegyzéseket író felhasználók IP-címét. Mivel az ezen a webhelyen található megjegyzéseket nem ellenőrizzük aktiválásuk előtt, ezért szükségünk van ezekre az adatokra, hogy felléphessünk a szerzővel szemben olyan jogsértések esetén, mint például sértés vagy propaganda.

 

Feliratkozás a megjegyzésekre

Az oldal felhasználójaként regisztráció után feliratkozhat a megjegyzésekre. Megerősítő e-mailt fog kapni, amely igazolja, hogy Ön a megadott e-mail cím tulajdonosa. Erről a funkcióról bármikor leiratkozhat az információs e-mailekben található linken keresztül. Ebben az esetben a megjegyzésekre való feliratkozáskor megadott adatok törlésre kerülnek; ha ezeket az adatokat más célból és máshova továbbította nekünk (pl. hírlevél feliratkozás), ezek az adatok nálunk maradnak.

 

A megjegyzések tárolási időtartama

A megjegyzéseket és a hozzájuk tartozó adatokat addig tároljuk és tároljuk ezen a weboldalon, amíg a kommentált tartalmat teljesen töröljük, vagy a hozzászólásokat jogi okokból (pl. sértő megjegyzések) törölni kell.

jogi alap

A megjegyzéseket az Ön hozzájárulása alapján tároljuk (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont). Bármikor visszavonhatja az Ön által adott hozzájárulást. Elegendő egy e-mailben küldött informális üzenet. A visszavonás nem érinti a már megtörtént adatkezelési műveletek jogszerűségét.

 

5. Közösségi média

Facebook bővítmények (Tetszik és megosztás gomb)

A Facebook közösségi hálózat beépülő moduljai integrálva vannak ezen a webhelyen. A szolgáltatás szolgáltatója a Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Írország. A Facebook szerint azonban az összegyűjtött adatokat az USA-ba és más harmadik országokba is továbbítják.

A Facebook beépülő modulokat a Facebook logóról vagy a „Tetszik” („Tetszik”) gombról ismerheti fel ezen a weboldalon. A Facebook-bővítmények áttekintését itt találja: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

Amikor meglátogatja ezt a webhelyet, közvetlen kapcsolat jön létre a böngésző és a Facebook szerver között a bővítményen keresztül. A Facebook azt az információt kapja, hogy Ön az Ön IP-címével ellátogatott erre a webhelyre. Ha a Facebook "Tetszik" gombra kattint, miközben be van jelentkezve Facebook-fiókjába, akkor a webhely tartalmát összekapcsolhatja Facebook-profiljával. Ez lehetővé teszi a Facebook számára, hogy a webhely látogatását az Ön felhasználói fiókjához társítsa. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy mi, mint az oldalak szolgáltatója, nincs tudomásunk a továbbított adatok tartalmáról, illetve arról, hogy azokat a Facebook hogyan használja fel. További információért tekintse meg a Facebook adatvédelmi szabályzatát: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Ha nem szeretné, hogy a Facebook társítsa az Ön látogatását ezen a webhelyen az Ön Facebook felhasználói fiókjához, kérjük, jelentkezzen ki Facebook felhasználói fiókjából.

A Facebook-bővítmények a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja alapján használatosak. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a közösségi médiában való minél szélesebb körű láthatósághoz. Ha ehhez megfelelő hozzájárulást kértek, az adatkezelés kizárólag a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja alapján történik; a hozzájárulás bármikor visszavonható.

 

Twitter plugin

A Twitter szolgáltatás funkciói ezen a weboldalon vannak integrálva. Ezeket a szolgáltatásokat a Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Írország kínálja. A Twitter és az „Újra-tweet” funkció használatával az Ön által meglátogatott webhelyek összekapcsolódnak az Ön Twitter-fiókjával, és megismerhetik a többi felhasználót. Ezeket az adatokat a Twitter is továbbítja. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy mi, mint az oldalak szolgáltatója, nincs tudomásunk a továbbított adatok tartalmáról, illetve arról, hogy azokat a Twitter hogyan használja fel. További információért tekintse meg a Twitter adatvédelmi szabályzatát: https://twitter.com/de/privacy.

A Twitter beépülő modult a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja alapján használják. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a közösségi médiában való minél szélesebb körű láthatósághoz. Ha ehhez megfelelő hozzájárulást kértek, az adatkezelés kizárólag a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja alapján történik; a hozzájárulás bármikor visszavonható.

Adatvédelmi beállításait a Twitteren a fiókbeállítások alatt módosíthatja: https://twitter.com/account/settings change.

 

Instagram plugin

Az Instagram szolgáltatás funkciói ezen a weboldalon vannak integrálva. Ezeket a funkciókat az Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA kínálja.

Ha be van jelentkezve Instagram-fiókjába, az Instagram gombra kattintva linkelheti a webhely tartalmát Instagram-profiljához. Ez lehetővé teszi az Instagram számára, hogy a webhely látogatását az Ön felhasználói fiókjával társítsa. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy mi, mint az oldalak szolgáltatója, nincs tudomásunk a továbbított adatok tartalmáról, illetve arról, hogy azokat az Instagram hogyan használja fel.

Az adatok tárolása és elemzése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján történik. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a közösségi médiában való minél szélesebb körű láthatósághoz. Ha ehhez megfelelő hozzájárulást kértek, az adatkezelés kizárólag a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja alapján történik; a hozzájárulás bármikor visszavonható.

További információért tekintse meg az Instagram adatvédelmi szabályzatát: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

XING plugin

Ez a weboldal a XING hálózat funkcióit használja. A szolgáltató a New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Németország.

Minden alkalommal, amikor az egyik XING függvényeket tartalmazó oldalunk megjelenik, létrejön a kapcsolat a XING szerverekkel. Tudomásunk szerint személyes adatokat nem tárolunk. Különösen nem tárolnak IP-címeket, és nem értékelik a használati viselkedést.

Az adatok tárolása és elemzése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján történik. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a közösségi médiában való minél szélesebb körű láthatósághoz. Ha ehhez megfelelő hozzájárulást kértek, az adatkezelés kizárólag a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja alapján történik; a hozzájárulás bármikor visszavonható.

Az adatvédelemmel és a XING Share gombbal kapcsolatos további információk a XING adatvédelmi nyilatkozatában találhatók: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

 

6. Elemzőeszközök és reklámozás

A Google Analytics

Ez a weboldal a Google Analytics webelemző szolgáltatás funkcióit használja. A szolgáltató a Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.

A Google Analytics lehetővé teszi a webhely üzemeltetőjének, hogy elemezze a webhely látogatóinak viselkedését. A weboldal üzemeltetője különféle használati adatokat kap, úgymint oldalletöltések, tartózkodási idő, használt operációs rendszerek és a felhasználó származása. Ezeket az adatokat a Google összefoglalhatja egy profilban, amely az adott felhasználóhoz vagy eszközéhez van hozzárendelve.

A Google Analytics olyan technológiákat használ, amelyek lehetővé teszik a felhasználó felismerését a felhasználói viselkedés elemzése céljából (például cookie-k vagy eszköz ujjlenyomat). A Google által a weboldal használatával kapcsolatban gyűjtött információkat rendszerint a Google egyesült államokbeli szerverére továbbítják és ott tárolják.

Ezt az elemző eszközt a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja alapján használjuk. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a felhasználói viselkedés elemzéséhez, mind a weboldala, mind a hirdetései optimalizálása érdekében. Ha ehhez megfelelő hozzájárulást kértek (pl. hozzájárulás a cookie-k tárolásához), az adatkezelés kizárólag a 6. cikk (1) bekezdése alapján történik. a hozzájárulás bármikor visszavonható.

 

IP anonimizálás

Ezen a weboldalon aktiváltuk az IP anonimizálás funkciót. Ennek eredményeként a Google lerövidíti az Ön IP-címét az Európai Unió tagállamaiban vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás más szerződő államaiban, mielőtt az USA-ba továbbítaná. Csak kivételes esetekben küldik el a teljes IP-címet a Google egyesült államokbeli szerverére, és ott lerövidítik. A Google a jelen weboldal üzemeltetője nevében ezeket az információkat arra használja fel, hogy kiértékelje az Ön weboldalhasználatát, jelentéseket állítson össze a weboldal tevékenységéről, valamint hogy a weboldal tevékenységével és internethasználatával kapcsolatos egyéb szolgáltatásokat nyújtson a weboldal üzemeltetője számára. Az Ön böngészője által a Google Analytics részeként továbbított IP-cím nem kerül összevonásra más Google-adatokkal.

 

böngésző beépülő modul

Megakadályozhatja, hogy a Google összegyűjtse és feldolgozza az Ön adatait, ha letölti és telepíti az alábbi linken elérhető böngészőbővítményt: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

A Google Analytics felhasználói adatok kezelésével kapcsolatos további információkat a Google adatvédelmi szabályzatában talál: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu.

 

Rendelés feldolgozása

Megrendelésfeldolgozási szerződést kötöttünk a Google-lal, és maradéktalanul betartjuk a német adatvédelmi hatóságok szigorú követelményeit a Google Analytics használata során.

 

tárolási időtartam

A Google által felhasználói és eseményszinten tárolt, cookie-khoz, felhasználói azonosítókhoz (pl. User ID) vagy hirdetési azonosítókhoz (pl. DoubleClick cookie-k, Android hirdetési azonosító) kapcsolt adatok 14 hónap elteltével anonimizálódnak vagy törlődnek. A részletekért lásd a következő linket: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=hu

 

WordPress statisztikák

Ez a weboldal a "WordPress Statisztikák" segítségével statisztikailag értékeli a látogatók hozzáférését. A szolgáltató az Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110-4929, USA.

A WordPress Statistics olyan technológiákat használ, amelyek lehetővé teszik a felhasználó felismerését a felhasználói viselkedés elemzése céljából (például cookie-k vagy eszköz ujjlenyomat). Elemzési célból a WordPress Statisztika többek között rögzíti a naplófájlokat (hivatkozó, IP-cím, böngésző stb.), a weboldal látogatóinak eredetét (ország, város) és azt, hogy milyen műveleteket hajtottak végre az oldalon (pl. kattintások, megtekintések, letöltések). Az így gyűjtött információkat a weboldal használatáról az USA-ban található szervereken tároljuk. Az Ön IP-címe a feldolgozás után és a tárolás előtt anonim lesz.

Ezt az elemző eszközt a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja alapján használjuk. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a felhasználói magatartás anonim elemzéséhez, weboldalának és hirdetéseinek optimalizálása érdekében. Ha ehhez megfelelő hozzájárulást kértek (pl. hozzájárulás a cookie-k tárolásához), az adatkezelés kizárólag a 6. cikk (1) bekezdése alapján történik. a hozzájárulás bármikor visszavonható.

 

WPS-statisztika

Ez a weboldal a WP Statistics elemző eszközt használja a látogatók hozzáférésének statisztikai értékelésére. A szolgáltató Veronalabs, ARENCO Tower, 27th Floor, Dubai Media City, Dubai, Dubai 23816, Egyesült Arab Emírségek (https://veronalabs.com).

A WP Statistics segítségével elemezhetjük weboldalunk használatát. A WP Statistics többek között rögzíti a naplófájlokat (IP-cím, hivatkozó, használt böngésző, a felhasználó eredete, használt keresőmotor) és a webhely látogatói által az oldalon végrehajtott műveleteket (pl. kattintások és megtekintések).

A WP Statistics segítségével rögzített adatokat kizárólag a saját szerverünkön tároljuk, és nem adjuk át a WordPressnek.

Ezt az elemző eszközt a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja alapján használjuk. Jogos érdekünk fűződik a felhasználói viselkedés anonim elemzéséhez, weboldalunk és hirdetéseink optimalizálása érdekében. Ha ehhez megfelelő hozzájárulást kértek (pl. hozzájárulás a cookie-k tárolásához), az adatkezelés kizárólag a 6. cikk (1) bekezdése alapján történik. a hozzájárulás bármikor visszavonható.

 

Google Ads

A weboldal üzemeltetője a Google Ads szolgáltatást használja. A Google Ads a Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország online hirdetési programja.

A Google Ads lehetővé teszi számunkra, hogy hirdetéseket jelenítsünk meg a Google keresőjében vagy harmadik felek webhelyein, amikor a felhasználó bizonyos keresési kifejezéseket ír be a Google-on (kulcsszó szerinti célzás). Továbbá a Google-tól elérhető felhasználói adatok (pl. helyadatok és érdeklődési körök) felhasználásával célzott hirdetések jeleníthetők meg (célcsoportos célzás). Honlap üzemeltetőjeként ezeket az adatokat mennyiségileg is ki tudjuk értékelni, például annak elemzésével, hogy mely keresési kifejezések eredményezték hirdetéseink megjelenését, és hány hirdetés vezetett megfelelő kattintáshoz.

A Google Ads használata a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja alapján történik. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik szolgáltatásainak minél hatékonyabb marketingjéhez.

 

Google AdSense (nem személyre szabott)

Ez a webhely a Google AdSense szolgáltatást használja, amely a hirdetések integrálására szolgál. A szolgáltató a Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.

A Google AdSense szolgáltatást „nem személyre szabott” módban használjuk. A személyre szabott móddal ellentétben a hirdetések tehát nem az Ön korábbi felhasználói viselkedésén alapulnak, és nem készül Önnek felhasználói profil. Ehelyett úgynevezett "kontextus-információt" használnak a hirdetés kiválasztásakor. A kiválasztott hirdetések ezután például az Ön tartózkodási helyén, az Ön által felkeresett webhely tartalmán vagy az aktuális keresési kifejezéseken alapulnak. A Google AdSense személyre szabott és nem személyre szabott célzása közötti különbségekről a következő címen tudhat meg többet: https://support.google.com/adsense/answer/9007336.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a Google Adsense nem személyre szabott módban történő használatakor cookie-k vagy hasonló felismerési technológiák (például az eszköz ujjlenyomata) is használhatók. A Google szerint ezeket a csalások és visszaélések leküzdésére használják.

Az AdSense használata a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja alapján történik. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik weboldalának minél hatékonyabb marketingjéhez. Ha ehhez megfelelő hozzájárulást kértek, az adatkezelés kizárólag a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja alapján történik; a hozzájárulás bármikor visszavonható.

Felhasználói fiókjában önállóan módosíthatja hirdetési beállításait. Ehhez kattintson a következő linkre, és jelentkezzen be: https://adssettings.google.com/authenticated.

A Google hirdetési technológiáiról itt talál további információt:
https://policies.google.com/technologies/ads
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 

Google DoubleClick

Ez a webhely a Google DoubleClick funkcióit használja. A szolgáltató a Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország (a továbbiakban: "DoubleClick").

A DoubleClick az érdeklődésen alapuló hirdetések megjelenítésére szolgál a Google hirdetési hálózatán. A DoubleClick segítségével a hirdetések az adott néző érdeklődésére szabhatók.  Például hirdetéseink megjelenhetnek a Google keresési eredményei között vagy a DoubleClickhez kapcsolódó reklámbannerekben.

Ahhoz, hogy a felhasználók érdeklődésen alapuló hirdetéseket tudjon megjeleníteni, a DoubleClicknek fel kell ismernie az adott nézőt, és hozzá kell tudnia rendelni a meglátogatott webhelyeket, a kattintásokat és a felhasználói viselkedéssel kapcsolatos egyéb információkat. Ebből a célból a DoubleClick cookie-kat vagy hasonló felismerési technológiákat (például az eszköz ujjlenyomatát) használ. Az összegyűjtött információkat egy álnevű felhasználói profilba egyesítjük, hogy érdeklődésen alapuló hirdetéseket jelenítsen meg az érintett felhasználó számára.

A Google DoubleClick szolgáltatást a célzott reklámozás érdekében használják. Ez a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) bekezdése értelmében jogos érdeket képvisel. Ha ehhez megfelelő hozzájárulást kértek (pl. hozzájárulás a cookie-k tárolásához), az adatkezelés kizárólag a 6. cikk (1) bekezdése alapján történik. lit. a GDPR; a hozzájárulás bármikor visszavonható.

A Google által megjelenített hirdetések elleni tiltakozással kapcsolatos további információkért tekintse meg a következő linkeket: https://policies.google.com/technologies/ads and https://adssettings.google.com/authenticated.

 

Facebook pixelek

Ez a webhely a Facebook látogatói műveleti képpontját használja a konverzió mérésére. A szolgáltatás szolgáltatója a Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Írország. A Facebook szerint azonban az összegyűjtött adatokat az USA-ba és más harmadik országokba is továbbítják.

Így nyomon követhető az oldal látogatóinak viselkedése, miután egy Facebook-hirdetésre kattintva átirányították őket a szolgáltató weboldalára. Ez lehetővé teszi a Facebook hirdetések hatékonyságának statisztikai és piackutatási célú értékelését, valamint a jövőbeni hirdetési intézkedések optimalizálását.

Az összegyűjtött adatok számunkra, mint a weboldal üzemeltetője számára anonim jellegűek, a felhasználó személyére vonatkozóan nem tudunk következtetést levonni. Az adatokat azonban a Facebook úgy tárolja és dolgozza fel, hogy lehetséges legyen az adott felhasználói profilhoz való kapcsolódás, és a Facebook az adatokat saját hirdetési céljaira használja fel a der  szerint.Facebook adathasználati szabályzat . Ez lehetővé teszi a Facebook számára, hogy hirdetéseket helyezzen el a Facebook oldalain és a Facebookon kívül. Az adatok ezen felhasználását az oldal üzemeltetőjeként nem tudjuk befolyásolni.

A Facebook pixelek használata a GDPR 6. cikkének (1) bekezdésének f) pontján alapul. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a hatékony hirdetési intézkedésekhez, beleértve a közösségi médiát is. Ha ehhez megfelelő hozzájárulást kértek (pl. hozzájárulás a cookie-k tárolásához), az adatkezelés kizárólag a 6. cikk (1) bekezdése alapján történik. a hozzájárulás bármikor visszavonható.

Az Ön személyes adatainak védelméről további információkat a Facebook adatvédelmi tájékoztatójában talál: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

Használhatja az Egyéni közönségek remarketing funkcióját is a Hirdetésbeállítások szakaszban a következő címen: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screenA   letiltása. Ehhez be kell jelentkezni a Facebookra.

Ha nincs Facebook-fiókja, a European Interactive Digital Advertising Alliance webhelyén leiratkozhat a Facebook használaton alapuló hirdetéseiről: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

 

7. Hírlevelek

hírlevél adatok

Ha szeretné megkapni a weboldalon felkínált hírlevelet, szükségünk van egy e-mail címre, valamint olyan információkra, amelyek segítségével ellenőrizhetjük, hogy Ön a megadott e-mail cím tulajdonosa, és hozzájárul-e a hírlevél. További adatokat nem, vagy csak önkéntes alapon gyűjtünk. Ezeket az adatokat kizárólag a kért információk elküldésére használjuk, harmadik félnek nem adjuk ki.

A hírlevél regisztrációs űrlapon megadott adatok feldolgozása kizárólag az Ön hozzájárulása alapján történik (a DSGVO 6. cikk 1. bekezdés). Az adatok tárolására, az e-mail címre és azok hírlevél küldéshez való felhasználására adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, például a hírlevélben található „leiratkozás” linken keresztül. A visszavonás nem érinti a már megtörtént adatkezelési műveletek jogszerűségét.

A hírlevélre való feliratkozás céljából nálunk tárolt adatokat mi vagy a hírlevél szolgáltató mindaddig tároljuk, amíg Ön a hírlevélről le nem iratkozik, és a hírlevél lemondása után törli a hírlevél terjesztési listáról. Az általunk más célból tárolt adatok változatlanok maradnak.

A hírlevél terjesztési listáról való eltávolítása után az Ön e-mail címét feketelistán tárolhatjuk mi vagy a hírlevél szolgáltató a jövőbeni levelek elkerülése érdekében. A feketelistán szereplő adatokat kizárólag erre a célra használjuk fel, más adatokkal nem vonjuk össze. Ez mind az Ön érdekét, mind a mi érdekünket szolgálja, hogy a hírlevelek küldésekor betartsuk a törvényi előírásokat (jogos érdek a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja értelmében. A feketelistán lévő tárolás időben nincs korlátozva. Ön tiltakozhat a tárolás ellen, ha az Ön érdeke meghaladja jogos érdekeinket.

 

8. Beépülő modulok és eszközök

YouTube fokozott adatvédelemmel

Ez a webhely videókat tartalmaz a YouTube-ról. A webhely üzemeltetője a Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.

A YouTube-ot kiterjesztett adatvédelmi módban használjuk. A YouTube szerint ez a mód azt jelenti, hogy a YouTube nem tárol semmilyen információt a webhely látogatóiról, mielőtt megnézik a videót. A kiterjesztett adatvédelmi mód azonban nem feltétlenül zárja ki az adatok YouTube-partnereknek történő továbbítását. A YouTube így létesít kapcsolatot a Google DoubleClick hálózattal, függetlenül attól, hogy éppen videót néz-e.

Amint elindít egy YouTube videót ezen a webhelyen, a kapcsolat létrejön a YouTube szerverekkel. A YouTube szerver tájékoztatást kap, hogy melyik oldalunkat látogatta meg. Ha be vagy jelentkezve YouTube-fiókodba, engedélyezed a YouTube számára, hogy szörfözési viselkedésedet közvetlenül a személyes profilodhoz rendelje. Ezt megelőzheted, ha kijelentkezel YouTube-fiókodból.

Ezenkívül a YouTube különféle cookie-kat menthet el az Ön végeszközén a videó elindítása után, vagy használhat hasonló felismerési technológiákat (például az eszköz ujjlenyomatát). Ily módon a YouTube információkat kaphat a webhely látogatóiról. Ezeket az információkat többek között videóstatisztikák gyűjtésére, a felhasználóbarátság javítására és a csalási kísérletek megelőzésére használjuk.

Szükség esetén a YouTube videó elindítása után további adatfeldolgozási műveletek indíthatók, amelyekre nincs befolyásunk.

A YouTube-ot online ajánlataink vonzó bemutatása érdekében használjuk. Ez a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja értelmében jogos érdeket képvisel. Ha ehhez megfelelő hozzájárulást kértek, az adatkezelés kizárólag a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján történik; a hozzájárulás bármikor visszavonható.

A YouTube adatvédelemmel kapcsolatos további információkat az adatvédelmi nyilatkozatukban talál: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

 

Google Web Fonts (helyi tárhely)

Ez az oldal a Google által biztosított úgynevezett webes betűtípusokat használja a betűtípusok egységes megjelenítéséhez. A Google Fonts helyileg telepítve van. Nincs kapcsolat a Google szervereivel.

További információt a Google Web Fonts szolgáltatásról itt talál: https://developers.google.com/fonts/faq  és a Google adatvédelmi irányelveiben: https://policies.google.com/privacy?hl=hu.

Adobe Fonts

Ez a webhely az Adobe webes betűtípusait használja bizonyos betűtípusok egységes megjelenítéséhez. A szolgáltató az Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA (Adobe).

Amikor meglátogatja ezt a webhelyet, a böngészője közvetlenül az Adobe-tól tölti be a szükséges betűtípusokat, hogy megfelelően tudja megjeleníteni azokat az Ön készülékén. A böngészője kapcsolatot létesít az Adobe egyesült államokbeli szervereivel. Ezzel az Adobe tudomást szerez arról, hogy ezt a webhelyet az Ön IP-címén keresztül érte el. Az Adobe szerint a betűtípusok megadásakor nem tárolódnak cookie-k.

Az adatok tárolása és elemzése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján történik. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a betűtípus egységes megjelenítéséhez a honlapján. Ha ehhez megfelelő hozzájárulást kértek (pl. hozzájárulás a cookie-k tárolásához), az adatkezelés kizárólag a 6. cikk (1) bekezdése alapján történik. a hozzájárulás bármikor visszavonható.

Az Adobe Fontsról további információért lásd: https://www.adobe.com/de/privacy/policies/adobe-fonts.html.

Az Adobe adatvédelmi szabályzata a következő címen található: https://www.adobe.com/de/privacy/policy.html

Google térkép

Ez az oldal a Google Maps térképszolgáltatást használja. A szolgáltató a Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.

A Google Maps funkcióinak használatához el kell mentenie IP címét. Ezeket az információkat rendszerint a Google egyesült államokbeli szerverére továbbítják, és ott tárolják. Az oldal szolgáltatójának nincs befolyása erre az adattovábbításra.

A Google Maps szolgáltatást az online ajánlataink vonzó bemutatása és az általunk a weboldalon megjelölt helyek könnyebb megtalálása érdekében használjuk. Ez a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja értelmében jogos érdeket képvisel. Ha ehhez megfelelő hozzájárulást kértek, az adatkezelés kizárólag a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján történik; a hozzájárulás bármikor visszavonható.

A felhasználói adatok kezeléséről további információt a Google adatvédelmi nyilatkozatában talál: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

 

Google reCAPTCHA

Ezen a weboldalon a „Google reCAPTCHA” (a továbbiakban „reCAPTCHA”) kifejezést használjuk. A szolgáltató a Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.

A reCAPTCHA célja annak ellenőrzése, hogy az adatbevitelt ezen a weboldalon (például kapcsolatfelvételi űrlapon) ember vagy automatizált program végzi-e. Ennek érdekében a reCAPTCHA különféle jellemzők alapján elemzi a weboldal látogatójának viselkedését. Ez az elemzés automatikusan elindul, amint a webhely látogatója belép a webhelyre. Az elemzéshez a reCAPTCHA különféle információkat értékel (pl. IP-cím, mennyi időt tölt a weboldal látogatója a webhelyen, vagy a felhasználó egérmozdulatait). Az elemzés során gyűjtött adatokat a Google továbbítja.

A reCAPTCHA elemzések teljesen a háttérben futnak. A webhely látogatói nem kapnak tájékoztatást arról, hogy elemzés zajlik.

Az adatok tárolása és elemzése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján történik. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy webes kínálatát megvédje a visszaélésszerű automatizált kémkedéstől és a SPAM-től. Ha ehhez megfelelő hozzájárulást kértek, az adatkezelés kizárólag a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja alapján történik; a hozzájárulás bármikor visszavonható.

A Google reCAPTCHA-val kapcsolatos további információk a Google adatvédelmi szabályzatában és a Google használati feltételeiben találhatók az alábbi linkeken: https://policies.google.com/privacy?hl=hu and https://policies.google.com/terms?hl=hu.

 

9. E-kereskedelmi és fizetési szolgáltatók

Adatkezelés (ügyfél és szerződés adatai)

Személyes adatokat csak olyan mértékben gyűjtünk, dolgozunk fel és használunk fel, amennyiben az a jogviszony létrejöttéhez, tartalmához vagy megváltoztatásához szükséges (leltári adatok). Ez a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontján alapul, amely lehetővé teszi az adatok feldolgozását egy szerződés vagy a szerződéskötést megelőző intézkedések teljesítése érdekében. A jelen weboldal használatával kapcsolatos személyes adatokat (használati adatokat) csak olyan mértékben gyűjtünk, dolgozunk fel és használunk fel, ami szükséges ahhoz, hogy a felhasználó igénybe vehesse a szolgáltatást, vagy számlázhasson a felhasználónak.

Az összegyűjtött ügyféladatok a megrendelés teljesítését vagy az üzleti kapcsolat megszűnését követően törlésre kerülnek. A törvényes megőrzési időszakok változatlanok maradnak.

Adattovábbítás szerződéskötéskor webáruházak, kereskedők és árufeladás esetén

Személyes adatokat csak akkor továbbítunk harmadik félnek, ha ez a szerződéses feldolgozás során szükséges, például az áruk kiszállításával megbízott cégnek vagy a fizetés feldolgozásáért felelős banknak. Az adatok további továbbítására nem, vagy csak akkor kerül sor, ha Ön kifejezetten hozzájárult a továbbításhoz. Adatait nem adjuk át harmadik félnek az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül, például reklámcélokra.

Az adatkezelés alapja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja, amely lehetővé teszi az adatok feldolgozását egy szerződés vagy a szerződéskötést megelőző intézkedések teljesítése érdekében.

bottom of page