top of page
autel adas ia800

Autel IA800 Inteligentní ADAS:Optický polohovací systém

Optický polohovací systém Autel Intelligent ADAS IA800 je systém pro polohování kalibračního rámu, který spolupracuje se šesti kamerami s vysokým rozlišením. Umožňuje trojrozměrné nastavení pro co nejpřesnější vystředění rámu a detekci vzdálenosti vozidla. Je kompatibilní se stávajícím standardním kalibračním rámcem Autel, což umožňuje bezproblémovou integraci. Opticky měří dvoukolové upínací terče, aby se zkrátila doba nastavení a zvýšila přesnost umístění. Nabízí nejširší pokrytí kalibrací kamer, radarů, lidarů a nočního vidění v oboru.

Umožňuje nejpřesnější a nejrychlejší umístění kalibračního rámu odstraněním metru, olovnice, šňůr a zrcadel z procesu nastavení. Tato technologie zajišťuje, že tým používá nejaktuálnější data a technologie o vozidle, aby zajistil, že všechny kalibrace budou provedeny přesně a bezpečně vráceny majitelům vozidel.

Pre-Check je nová funkce Autel Intelligent ADAS Optical Positioning System (IA800), která umožňuje provést přesnou kontrolu vyrovnání a přidat potvrzení do diagnostické zprávy Pre-SCAN. Tuto funkci lze použít k rychlé identifikaci problémů s geometrií kol, které mohou ovlivnit přesnost kalibrace. Funkce Pre-CHECK umožňuje generovat příjmy z požadované opravy odpružení bez podvazování geometrie/zdvihu kol.

Autel Intelligent ADAS Optical Positioning System (IA800) má funkci pro provádění kalibrace, kde barevně kódované hodnoty indikují přesné množství požadovaného pohybu rámu (oranžová, žlutá, zelená). Proces kalibrace lze dokončit pomocí jakéhokoli skenovacího nástroje Autel MaxiSYS s podporou ADAS. Po dokončení kalibrace lze provést POST-SCAN pro vygenerování úplné zprávy o kalibraci ADAS a zobrazení ověření (důkazu).
Autel Intelligent ADAS Optical Positioning System (IA800) má inteligentní pracovní postup ADAS, který běží ve 4 krocích:
  1. Identifikace vozidla: IA800 automaticky rozpozná model vozidla a sériové číslo, aby bylo zajištěno použití správných kalibračních dat.
  2. Umístění rámečku: IA800 používá svých šest 3D zobrazovacích kamer s vysokým rozlišením k rychlému a přesnému umístění kalibračního rámečku bez použití metru, olovnice, provázků a zrcadel.
  3. Kalibrace: IA800 provádí kalibraci automaticky kalibrací kamer vozidla, radarových senzorů a lidarových senzorů, aby byl zajištěn nejlepší možný výkon.
  4. Závěrečná zpráva: IA800 vygeneruje závěrečnou zprávu obsahující výsledky kalibrace a potvrzující, že byla kalibrace provedena.
Pre Post scan IA800
Poloha rámu pro kalibraci Adas Použijte 2 spony na kola
Poloha rámu pro kontrolu vyrovnání pomocí 4 svěrek kol
bottom of page